Geacht bestuur,
Hierbij wil ik mijn bevindingen inzake het onlangs gehouden TAK 2018 toernooi, waar ondergetekende deelnemer 
aan mocht zijn, aan u overbrengen
De voorronden zijn goed verlopen, in gezellige sfeer, maar toch met de nodige strijdvaardigheid. 
Steeds is gezorgd voor een goede barbezetting en voldoende tellers en schrijvers.
De finaledagen zijn eveneens goed verlopen, wat zijn oorzaak had in een goede organisatie en een goede, 
strakke wedstrijdleiding, terwijl er toch ruimte was voor de nodige informaliteit. Ook hier was de barbezetting weer optimaal, de lunch ook prima in orde.
Tot slot de prijzen. Waar jullie ze vandaan gehaald hebben is me een raadsel, maar ik heb nog nooit (NOOIT) 
aan een toernooi meegedaan, waar zulke mooie en kostbare prijzen te winnen waren. Meer dan een beker en/of een medaille is het nooit geweest. 
Alles bij elkaar was het TAK 2018 voor mij een festijn en ik hoop, bij leven en welzijn, het volgend jaar weer mee te mogen doen.
Concluderend: alle lof voor het bestuur en iedereen die aan de organisatie heeft meegewerkt!
Met vriendelijke sportgroet,
Ted Köhler.