Langeraar, maart 2018
Reglement voor het biljartkampioenschap van Ter Aar
Beste Deelnemers,
Er wordt gespeeld in twee groepen; van iedere groep plaatsen zich vier spelers in de finale.
Een plaats in de finale wordt bereikt door de volgnummers, die worden samengesteldá uit een
plaatsingscijfer voor de punten en een plaatsingscijfer voor het eindmoyenne.
Bij het maken van de poules is zo veelá mogelijk rekening gehouden met de wensen van de deelnemers
De indeling is waarschijnlijk niet naar de wensen van iedereen; echter door tijdsdruk kan er een keer
een afwijkende dag tussen zitten. We rekenen als WL op enig begrip!!
Bij plaatsing in finale door spelers met een niet officieel moyenne geldt de 20% regeling bovená
het startmoyenne wordt het aantal caramboles verhoogd door de wedstrijdleiding
Bij spelsoort Grote Hoek geldt dat de vastliggende speelbal moet worden opgelegd!
Het bestuur van Bv De Plas heeft besloten, dat de deelnemende leden van Bv De Plasá
maximaal 2 maal mogen arbitreren.á
Bij verhindering moeten zij zelf voor een vervanger zorgen (houdt rekening met kadertelling!!!)
De finale wedstrijden worden gespeeld op:áááááááááááá donderdag 24 mei 2018 aanvang 19.30 uur
ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá vrijdag 25 mei 2018aá aanvang 19.30 uur
ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá zaterdag 26 mei aanvang 11.00 uur
Voor vragen en opmerkingen kunt U terecht bij de wedstrijdleiding.
Bij verschil van mening beslist de wedstrijdleiding. Hierover zal geen discussie mogelijk zijn.áá
Wij doen ons best om het zo goed mogelijk te laten verlopen!
Poule datum Wedstrijdleider/ arbiters
3+7 di 3-apr Rob Aart Plaisier Sim Zwirs
4 wo 4-apr Rob Willem Vork
2+8 di 10-apr Rob Hans Mur Simon van Capel Bert van Tol
4 wo 11-apr Rob Paul Sassen
2 di 17-apr Rob Ferry Ruinard
4 woá 18-apr Rob Tinus van Tol
9 za 21-apr RenÚ
3+8 ma 23-apr Leo Rob Uyttewaal Arie v.d. Hoorn
7 di 24-apr Rob Nico Stuivenberg
1+7 di 1-mei Rob Henk Bader Peter Pieterse Nico Stuivenberg Leo Bruijgom
5+6 wo 2-mei Leo Arno Hiemstra Kitty Westerbos
9 Zaá 5-mei RenÚ
1+3 di 8-mei Rob Peter de Rijk Aad Verdel Nico Stuivenberg Ted K÷hler Danny Kind Leo Bruijggom
5+6 wo 9-mei Leo Arno v.d. Vlist Leo Bruijgom
2+8 ma 14-mei Leo Bert van Tol Martijn v.d. Bos
1 di 15-mei Rob Gerrit Kalshoven Leo Bruijgom Nico Stuivenberg
5+6 woá 16-mei Leo Cor Groen in't Wout Peter Bader Leo Bruijgom
9 za 19-mei RenÚ
Als U verhinderd bent, moet U zelf voor een vervanger zorgen!!
Wedstrijdleiders:
Leo Lips 06-26288969 0297569617
Rob Uyttewaal 06-40776987 0172539130